首页
留学捷克
学成回国
为国服务
魅力中文
来华留学
教育交流
旅捷学联


对外接待时间
周二、周四 9:00-12:00,14:00-17:00(使馆公布的节假日期间,不对外办公)

联系方式:
Mr. ZHAO Changtao
Head of Education Office
Embassy of the people's Republic of China in the Czech Republic
Pelléova 18, 160 00 Praha 6

Tel: 00420 233 028 869
Fax: 00420 233 028 868
E-mail:cz602392561@163.com

Stipendium ke studiu v Čínské lidové republice v akademickém roce 2016/2017

2016-02-20

 V návaznosti na návštěvu místopředsedkyně Státní rady ČLR paní Liu Yandong v Praze v červnu 2015 nabízí čínská vláda v rámci iniciativy 16+1 českým zájemcům 60 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2016/2017, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2016/2017.  

Čínská strana stipendistům v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma výuku, základní učebnice, ubytování v univerzitním kampusu, měsíční kapesné, jednorázovou finanční podporu na počáteční výdaje po příjezdu, ambulantní lékařskou péči a zdravotní pojištění a jednu meziměstskou jízdenku na dopravu v ČLR. Veškeré další nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (MŠMT tyto náklady neproplácí).

Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici na stránkách China Scholarship Council (viz níže). Na těchto stránkách je k dispozici též seznam vysokých škol v Číně, které přijímají zahraniční studenty. 

http://www.csc.edu.cn/Laihua

http://www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

Podmínky pro žadatele:

Žadatelé musejí být občany České republiky. Podmínkou je také dobrý zdravotní stav.

Vzdělání a věkový limit: 

  •  Žadatelé o „undergraduate program“ musejí mít maturitu (maturitní vysvědčení) a musejí být mladší 25 let.
  •  Žadatelé o „master´s program“ musejí mít bakalářský titul a musejí být mladší 35 let.
  •  Žadatelé o „doctoral program“ musejí mít magisterský titul a musejí být mladší 40 let.
  •  Žadatelé o „general scholar program“ musejí mít ukončené alespoň dva roky vysokoškolských studií (v bakalářském studiu) a musejí být ve věku do 45 let. 
  •  Žadatelé o „senior scholar program“ musejí mít nejméně magisterský titul a musejí být ve věku do 50 let.

Seznam požadovaných dokumentů:

1. vyplněný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" 

2. životopis v AJ (musí být podepsaný)

3. potvrzení o současném studiu v AJ (týká se pouze uchazečů, kteří jsou studenty vysoké školy)

4. notářsky ověřenou kopii diplomu/dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení/diplom)

5. originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu zkoušek (Academic Transcript) s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby 

6. stručný studijní či výzkumný plán v angličtině nebo v čínštině (max. 1 strana A4, musí být podepsaný)

7. dva doporučující dopisy v angličtině nebo v čínštině na hlavičkovém papíru s podpisem osoby, která doporučující dopis vystavila (v případě žadatelů o „graduate

program“ a „senior scholar program“ jsou vyžadovány dopisy podepsané vysokoškolským pedagogem)

8. CD s vlastními pracemi (týká se pouze studentů umění, více informací viz níže)

9. vyplněný formulář o zdravotní prohlídce „Foreigner Physical Examination Form“

(pouze pro pobyty v ČLR delší než 6 měsíců, více informací viz níže)

10. akceptační dopis z přijímající univerzity v ČLR (viz níže)

11. ověřenou kopii platného HSK certifikátu (pouze pro držitele certifikátu)

Na nekompletní přihlášky nebude brán zřetel.

Veškeré originální dokumenty vyhotovené v jiném než čínském či anglickém jazyce musejí být opatřeny soudním překladem do čínštiny či angličtiny. Žádné z předkládaných dokumentů nebudou uchazečům vráceny. 

Dokumenty musí být vytištěny jednostranně.

Všechny dokumenty prosím 2x okopírujte (rovněž jednostranně) a vytvořte 1 složku s originální dokumentací a 2 složky s kopiemi požadované dokumentace. Dokumenty vložte jednotlivě ve fóliích (prospektových obalech) do rychlovazačů ve výše uvedeném pořadí a nečíslujte. 

Kompletní dokumentaci ve 3 rychlovazačích prosím zašlete nejpozději do 12. února 2016 na níže uvedenou poštovní adresu. Na obálku napište „Stipendia ČLR“.

Mgr. Veronika Peterová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1 

Doporučení k požadované dokumentaci:

Academic Transcript:

Odevzdávají všichni studenti. Studenti, kteří jsou momentálně v ČLR, přiloží také výsledky zkoušek vykonaných v ČLR.

Uchazeči, kteří již nejsou studenty vysoké školy, předloží dodatek k vysokoškolskému diplomu obsahující kompletní seznam vykonaných zkoušek. 

CD s vlastními pracemi:

Uchazeči o studium hudby předloží CD se svými vlastními hudebními díly. 

Uchazeči o studium umění předloží CD se svými vlastními díly obsahující – 2 kresby (sketch), 2 malby (colour painting) a 2 jiná díla.

Získání akceptačního dopisu z přijímající univerzity v ČLR není podmínkou, bude však zohledněno při výběrovém řízení. Přijímají se pouze akceptační dopisy vystavené příslušnými útvary čínských univerzit (admissions departments), nikoliv dopisy vystavené školitelem či profesorem.

V případě, že nebude možné získat dopis před odevzdáním dokumentace, můžete dopis zaslat dodatečně po termínu, dle domluvy.

Formulář o zdravotní prohlídce: 

Fotografie žadatele musí být částečně překryta razítkem lékaře.  

K přihlášce žadatelé přiloží zatím pouhou kopii vyplněného zdravotního formuláře (bez výsledků krevních testů) opatřené fotografií žadatele a podpisem a razítkem lékaře žadatele. Všechny kolonky musejí být vyplněné!

Originální formulář si žadatelé nechají u sebe pro pozdější doplnění výsledků krevních testů (ty nesmějí být starší než 6 měsíců v den nástupu ke studijnímu pobytu). Více informací také na webových stránkách:

http://www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

Postup po odevzdání požadované dokumentace:

V případě potřeby budou žadatelé pozváni k pohovorům v rámci výběrového řízení, které by se uskutečnilo v Praze za účasti zástupců MŠMT a zástupců Velvyslanectví ČLR pravděpodobně v druhé polovině února 2016 (bude upřesněno).

Vybraní uchazeči budou následně vyzváni k vyplnění online přihlášky a bude jim sdělen číselný kód (Agency Number), který je bude opravňovat k tomu, aby se o stipendium mohli ucházet. 

浏览次数: 】【打印】【关闭
Copyright Education office of the Embassy of the People’s Republic of China, All Rights Reserves
E- mail to
webmaster@cscse.edu.cn with questions or comments about this web site.